79-годишната баба Стефана от град Кула върна, намерените от нея 17 хиляди лева. Жената получава 250 лв. пенсия, но не се поблазнила и за миг да задърж...
13 От Теодор Спасов
След един от преговорите за съставяне на правителство през изминалата седмица, беше свалено знамето на Европей...
Теодор Спасов
Знаете ли, че

Ежедневно човешкият мозък генерира повече електрически импулси от всички телефонни кабели в света взети заедно.